Centrum Terapii Depresji

Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego o kilkunastoletnim doświadczeniu pracy klinicznej. W naszej poradni oferujemy wszystkim potrzebującym pomocy osobom wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, osadzone w najbardziej aktualnych metodach, popartych dowodami naukowymi.


Pracujemy w oparciu wspólne zasoby całego zespołu, dopasowując interwencje do potrzeb osób szukających pomocy. Najważniejsze wartości Centrum to dostępność pomocy, praca zespołowa oraz nieustanny rozwój.

Krótka historia Centrum

Centrum Terapii Depresji powstało z naszej inicjatywy w 2018 roku. Przez kilkanaście lat wcześniejszej pracy klinicznej zajmowaliśmy się profilaktyką i terapią depresji, poruszając ten temat także w publikacjach naukowych oraz wystąpieniach konferencyjnych. Stworzyliśmy Centrum Terapii Depresji by zapewnić wszystkim potrzebującym pomocy osobom specjalistyczne wsparcie, osadzone w najbardziej aktualnych metodach psychoterapii i poparte dowodami naukowymi. Do naszego zespołu zaprosiliśmy rzetelnych, dobrze przygotowanych specjalistów, których pracę kliniczną możemy bez wahania polecić. Równolegle do pracy klinicznej stworzyliśmy ofertę cyklicznego, corocznego szkolenia dla specjalistów z zakresu terapii depresji. W 2020 roku otworzyliśmy drugą filię Centrum i powiększyliśmy skład zespołu o kolejnych specjalistów.
dr Lech Kalita, dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
Założyciele CTD
Obszary działalności Centrum

Atkywność Centrum koncentruje się na trzech podstawowych sferach: