Bezpłatna Pomoc

Możliwości nieodpłatnego korzystania z pomocy


Oferujemy niskopłatną psychoterapię (50% ceny) w ramach programu stażowego dla psychoterapeutów. Zgłoszenia wyłącznie mailowo: kontakt@centrumdepresji.pl.

W ramach programu "I fight depression" oferujemy bezpłatne warsztaty online w nurcie CBT dla osób z lekką i umiarkowaną depresją. Zgłoszenia wyłącznie mailowo: ifd@centrumdepresji.pl

Realizujemy również współpracę z insytucjami pomocy społecznej (psychoterapia młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz z programem wspracia pracowników ICAS, skutkującą bezpłatną pomocą dla beneficjentów