Bezpłatna Pomoc

Możliwości nieodpłatnego korzystania z pomocy

W 2019 roku oferowaliśmy bezpłatną roczną terapię (oraz terapię niskopłatną - 50% ceny) w ramach programu stażowego dla psychoterapeutów.Planujemy wznowienie tej oferty w momencie przyjęcia nowych stażystów.

Obecnie z bezpłatnej konsultacji w Centrum (lub u partnerów Centrum w tej akcji społecznej) skorzystać mogą jedynie kobiety, które przeprowadziły aborcję bądź rozważają jej przeprowadzenie. Prosimy o kontakt pod adresem pro-choice@centrumdepresji.pl