Centrum Terapii Depresji

Seminarium kliniczne - Koncepcje i techiniki pracy Riccardo Lombardiego

Koncpecje i techinki pracy Riccardo Lombardiego

Seminarium jest skierowane do psychoterapeutów pracujących z osobami, w których zaburzeniach silnie zaznacza się psychotyczny obszar umysłu (pacjenci po epizodach psychozy, cierpiący na choroby psychotyczne, z diagnozami borderline, a także pacjenci funkcjonujący w określonych obszarach w sposób psychotyczny, np. doświadczający stanów depersonalizacji i rozluźnienia kontaktu z rzeczywistością).

Prowadzący szczegółowo omówi koncepcje Riccardo Lombardiego, ilustrując je przykładami z własnej pracy (z komentarzami Lombardiego) oraz odniesieniami do pracy klinicznej uczestników seminarium. Podstawowym celem seminarium jest poszerzenie możliwości komunikacji i terapeutycznej pracy z opisaną wyżej grupą pacjentów

Podejście Lombardiego, oparte na teoriach Biona i Matte Blanco, jest wariantem pracy psychoterapeutycznej skoncentrowanym na wspieraniu tworzenia bardziej zwartej osobowości, między innymi poprzez wspomaganie pacjenta w przeżywaniu własnych emocji oraz budowanie wyraźniejszych połączeń między ciałem a umysłem.

NAJBLIŻSZE TERMINY

POZNAŃ: 21-22.09; sobota 10-16, niedziela 8-12

Koszt seminarium wynosi 500 zł

Zapisy: kontakt@centrumdepresji.pl

Informacje o prowadzącym: Lech Kalita, superwizor PTP, psychoterapeuta PTPP, superwizor Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Realizator projektów badawczych, autor publikacji z zakresu psychoterapii, tłumacz. Od dwóch lat pozostaje w regularnym, indywidualnym kontakcie superwizyjnym z Riccardo Lombardim.