Oferta terapeutyczma

Informacje na temat działalności terapeutycznej Centrum

Podstawowe fakty na temat leczenia depresji

O depresji

Depresja jest powszechnym zaburzeniem psychicznym. Na całym świecie choroba ta dotyka ponad 300 milionów osób w różnym wieku. Należy odróżnić ją od zwyczajnych form złego nastroju czy krótkotrwałego przygnębienia w odpowiedzi na codzienne kłopoty. Należy do głównych przyczyn utraty sprawności życiowej i przoduje wśród chorób cywilizacyjnych. Utrudnia funkcjonowanie w pracy, szkole, rodzinie i w relacjach przyjacielskich. Depresja stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia, a jej cięższe formy mogą prowadzić nawet do śmierci. Badania naukowe dowodzą jednoznacznie, iż depresję można skutecznie leczyć– psychologicznie, farmakologicznie oraz łącząc obydwie metody. Często jednak choroba pozostaje nierozpoznana lub błędnie rozpoznana, co nie pozwala zastosować adekwatnej terapii Depresja może przyjmować różne postaci: od form łagodniejszych, pozwalających utrzymać względną sprawność w codziennym życiu, po warianty ciężkie i chroniczne, uniemożliwiające zwyczajne funkcjonowanie. Jeśli okresom depresji towarzyszą stany nienaturalnie podwyższonego nastroju, możemy mówić o chorobie afektywnej dwubiegunowej.


Nasze podejście do terapii

Współczesna nauka jednoznacznie potwierdza, że zaburzenia depresyjne można skutecznie leczyć. Powtarzalne badania przeprowadzone w bardzo dużych grupach wykazują, iż zarówno leczenie farmakologiczne, jak psychoterapia stanowią pełnoprawne formy terapii depresji o porównywalnej skuteczności. Dodatkową zaletą terapii psychologicznych jest stabilniejsze utrzymywanie się pozytywnych efektów już po zakończeniu leczenia. Psychoterapia oferowana w CTD opiera się na podejściu psychodynamicznym. Jest to jedna z najpowszechniej stosowanych na całym świecie metod psychologicznego leczenia depresji. Ten sposób pracy opiera się na rozmowie o kłopotliwych emocjach, które trudno samodzielnie zrozumieć, nazwać czy nawet zdać sobie sprawę z ich istnienia. Nasi specjaliści prowadzą zarówno mniej intensywne formy wsparcia psychodynamicznego, jak i intensywną psychoterapię psychoanalityczną, będącą szczególnie skuteczną formą pomocy w przypadku głębokiej, przewlekłej depresji. Równolegle do psychoterapii proponujemy także wsparcie w zakresie budowania relacji z innymi ludźmi, w postaci warsztatów bazując na technikach poznawczych. Relacje z innymi są jednym z najważniejszych zasobów pozwalających skutecznie walczyć z depresją. Czasami depresja uniemożliwia wyjście z domu i poszukiwanie pomocy. Wówczas proponujemy okresowe wsparcie środowiskowe - doraźną, świadczoną w domu osoby chorej pomoc w podjęciu pierwszych działań w kierunku sięgnięcia po pomoc. Działania te realizujemy w duchu podejścia psychospołecznego. Centrum zapewnia także kontakt z lekarzem psychiatrą, w zależności od potrzeb zapewniającym farmakologiczne wsparcie procesu leczenia.


Komu pomagamy

Pracujemy z szerokim spektrum trudności związanych z afektem. Zajmujemy się łagodnymi i ostrymi reakcjami depresyjnymi, pierwszymi i nawracającymi epizodami depresji, chronicznymi i głębokimi formami depresji, a także chorobą afektywną dwubiegunową i zaburzeniami schizoafektywnymi.


Usługi świadczone w Centrum


Konsultacja psychologiczna

Spotkanie mające na celu rozpoznanie kłopotów, określenie oczekiwań pacjenta, możliwości terapeuty oraz celu pracy. Zwykle 1-2 konsultacje wystarczą, by podjąć decyzje co do dalszych działań - rozpoczęcia terapii terapii długoterminowej lub krótkoterminowej i/lub wskazanie do farmakoterapii, ewentualnie przekierowanie do innych form pomocy. W przypadku podjęcia dalszej pracy terapeutycznej w Centrum konsultacje służą także sformułowaniu kontraktu precyzującego szczegóły pracy.


Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia o określonym z góry czasie trwania, zwykle od kilku spotkań do kilku miesięcy. Oferowana zwłaszcza w przypadku trudności związanych z bieżącą sytuacją życiową, występujących od niedawna. Spotkania zwykle odbywają się z częstotliwością 1 sesji w tygodniu.


Psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia o nieokreślonym z góry czasie trwania, kończy się w momencie wystarczająco dobrego rozwiązania zgłoszonych kłopotów i osiągnięcia ustalonych celów terapeutycznych. Wskazana zwłaszcza w przypadku trudności utrzymujących się od długiego czasu i powtarzających na przestrzeni życia. Spotkania zwykle odbywają się z częstotliwością 1-3 sesji w tygodniu.


Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna i poradnictwo to formy wsparcia psychologicznego nie wymagające systematycznej współpracy. Zwykle koncentrują się na doraźnych kłopotach i wątpliwościach lub na wypracowaniu określonych umiejętności. Zwykle obejmują od jednego do kilkunastu spotkań.


Było mi obojętnie i bardzo pusto - tak musi być w oku cyklonu. Absolutna cisza w samym środku szalejącego żywiołu.
Sylvia Plath