Aktywność społeczna

Zaangażowanie Centrum w życie społeczne

Wykłady charytatywne

W kwietniu 2020 zorganizowaliśmy wykład charytatywny L. Kality pt. "Kolor z innego wszechświata. O psychozie i obcości na tle prozy H.P. Lovecrafta". Uzyskane środki (ponad 3000 zł) pozwoliły na zakup ponad 120 sztuk kocy dla pacjentów Szpitala Psychiatrycznego "Srebrzysko", zgodnie ze zgłaszanym przez Szpital zapotrzebowaniem.

W październiku 2021 zorganizowaliśmy wykład charytatywny L. Kality pt. "Wojny plemienne?. O psychoterapii psychoanalitycznej i psychodynamicznej w Polsce". Uzyskane środki (ponad 5500 zł) pozwoliły na wyposażenie sali terapeutycznej dla pacjentów Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, zgodnie ze zgłaszanym przez Szpital zapotrzebowaniem.

Zaangażowanie w sprawy LGBT

We wrześniu 2020 roku pracownicy Centrum, B. Karcz oraz M. Muzioł wzięli udział w debacie "Zrozumieć depresję" na zaproszenie Festiwalu LGBT w Gdańsku. Centrum sprzeciwia się aktom dyskryminacji i nienawiści na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej

Walka o prawa kobiet

W październiku 2020 w obliczu zmian w prawie zmierzających w kierunku kryminalizacji aborcji i ograniczenia podstawowego prawa człowieka, czyli prawa do decydowania o własnym ciele, Centrum podjęło działania służące bezpłatnej ochronie zdrowia psychicznego osób cierpiących wskutek ograniczenia swobody stanowienia o sobie, uruchamiając program bezpłatnych konsultacji (M. Kruszyńska-Mąka, K. Wołodko, M. Chrzan-Dęktoś, L. Kalita) dla kobiet, które przeszły aborcję lub rozważają jej przeprowadzenie.