Staże

Oferta staży i praktyk w Centrum

Staż psychoterapeutyczny

Centrum Terapii Depresji prowadzi otwarty program stażowy dla kształcących się psychoterapeutów. Warunkiem podjęcia stażu w Centrum jest ukończenie min. 2 lat całościowego szkolenia w psychoterapii (w dowolnej orientacji teoretycznej). Staż psychoterapeutyczny w CTD trwa rok. W tym czasie oczekujemy od stażystów zaangażowania w wymiarze 4 godzin w tygodniu. Oferujmy regularną superwizję i rozwój pod okiem doświadczonych klinicystów. Praca psychoterapeutyczna stażystów oferowana jest pacjentom Centrum jako pomoc bezpłatna oraz niskopłatna (50%).

Zgłoszenia do programu stażowego są obecnie otwarte.Praktyki studenckie


W Centrum możliwe jest odbycie praktyk i staży dla studentów IV i V roku psychologii. Studenci angażowani są w prace administracyjne, organizacyjne i naukowe Centrum, włączani są także w cotygodniowe merytoryczne zebrania Zespołu. Studenci nie mają możliwości bezpośredniego uczestnicwa w klinicznej pracy Centrum.

Zgłoszenia do odbywania praktyk są obecnie otwarte.

Zgłoszenia

Zgłoszenia i pytania: kontakt@centrumdepresji.pl