Studium Terapii Depresji

Roczne szkolenie poświęcone leczeniu zaburzeń afektywnych

O studium

Studium skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów oraz innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, zainteresowanych tematyką leczenia chorób afektywnych. Program Studium opiera się w części na perspektywie psychodynamicznej/psychoanalitycznej, uwzględniając jednocześnie potrzebę wielowymiarowego ujęcie problematyki depresji - z włączeniem perspektywy terapii systemowej, podejścia psychospołecznego, psychiatrii czy seksuologii. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu leczenia chorób afektywnych, dysponujących nie tylko doświadczeniem klinicznym, ale także doświadczeniem dydatkycznym. Najważniejszym celem Studium jest przygotowanie uczestników do świadczenia skuteczniejszej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia afektywne w rozmaitych kontekstach społecznych i zawodowych.

Obecnie realizujemy 2. edycję szkolenia i przyjmujemy zgłsozenia na 3. edycję, która rozpocznie się w październiku 2021 roku.


Bloki tematyczne

Pragmatyczny, psychodynamicznie zorientowany model leczenia depresji (17.10.2020)
Depresja w ujęciu koncepcji psychoanalitycznych (14.11.2020)
Psychospołeczne aspekty zabrzeń depresyjnych (11.12.2020)
Zaburzenia depresyjne z perspektywy współczesnej psychiatrii(09.01.2021)
Podejście systemowe i praca z rodziną dotkniętą depresją (20.02.2021)
Psychotyczne aspekty chorób afektywnych (13.03.2021)
Depresja u dzieci, matek i w okresie okołoporodowym (17.04.2021)
Specyfika depresji w wieku dojrzewania (15.05.2021)
Związki zaburzeń depresyjnych z seksualnością (12.06.2021)

Zapisy

Zapisy i pytania: kontakt@centrumdepresji.pl