Studium Terapii Depresji

Roczne szkolenie poświęcone leczeniu zaburzeń afektywnych

O studium

Studium skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów oraz innych specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, zainteresowanych tematyką leczenia chorób afektywnych. Program Studium opiera się w części na perspektywie psychodynamicznej/psychoanalitycznej, uwzględniając jednocześnie potrzebę wielowymiarowego ujęcie problematyki depresji - z włączeniem perspektywy terapii systemowej, podejścia psychospołecznego, psychiatrii czy seksuologii. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu leczenia chorób afektywnych, dysponujących nie tylko doświadczeniem klinicznym, ale także doświadczeniem dydatkycznym. Najważniejszym celem Studium jest przygotowanie uczestników do świadczenia skuteczniejszej pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia afektywne w rozmaitych kontekstach społecznych i zawodowych.

Obecnie realizujemy 3. edycję szkolenia i przyjmujemy zgłsozenia na 4. edycję, która rozpocznie się w październiku 2022 roku.


Bloki tematyczne

Pragmatyczny, psychodynamicznie zorientowany model leczenia depresji
Depresja w ujęciu koncepcji psychoanalitycznych
Psychospołeczne aspekty zabrzeń depresyjnych
Zaburzenia depresyjne z perspektywy współczesnej psychiatrii
Podejście systemowe i praca z rodziną dotkniętą depresją
Psychotyczne aspekty chorób afektywnych
Depresja u dzieci, matek i w okresie okołoporodowym
Specyfika depresji w wieku dojrzewania
Związki zaburzeń depresyjnych z seksualnością

Zapisy

Zapisy i pytania: kontakt@centrumdepresji.pl