Centrum Terapii Depresji

Szkolenia i staże

Aktualne szkolenia:


Studium Terapii Depresji

Staże psychoterapeutyczne

Metoda Lombardiego

Wczesne stany umysłu