Wczesne Stany Umysłu

Grupa seminaryjno-robocza

Długoterminowa grupa seminaryjno-robocza objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Podstawowym celem spotkań jest praca nad sposobami dotarcia do „trudnych pacjentów” oraz do pacjentów w „trudnych stanach”. Każde seminarium obejmuje omówienie dwóch tekstów, w oparciu o próbę konceptualizowania wczesnych stanów umysłu równolegle jako zjawisk psychotycznych i przejawów wczesnych etapów rozwoju. Dlatego teksty są dobrane dwutorowo: jeden z perspektywy rozwojowej, drugi z obszaru klinicznej pracy z zaburzeniami psychotycznymi. Część kliniczna polega na omówieniu pracy klinicznej uczestników (na zasadzie interwizji-superwizji koleżeńskiej) z akcentem na treści teoretyczne wyodrębnione w tekstach. Dodatkowym celem grupy jest tworzenie wspólnych prezentacji, publikacji, warsztatów.


Terminy spokań: soboty, 9.00 - 12.00 (raz w miesiącu)

Nabór do grupy "Wczesne stany umysłu" jest obecnie zamknięty