Zespół Terapeutyczny

Poniżej przedstawiamy naszych specjalistów

Praca zespołowa

Jedną z głównych wartości Centrum jest wspólna, zespołowa praca specjalistów. Podczas cotygodniowych, cyklicznych spotkań członkowie zespołu dzielą się wiedzą i kompetencjami, by korzystać z całości dostępnych zasobów na rzecz pomocy pacjentom. Obecnie Zespół Centrum spotyka się we wtorki, o godzinie 11:30


Zarząd Centrum

dr Lech Kalita

LK

Psycholog, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Autor publikacji z zakresu psychoterapii, tłumacz literatury specjalistycznej i superwizor instytucji publicznych.


dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

LK

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Adiunkt w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu psychoterapii.


Specjaliści - psychoterapeuci

Katarzyna Wołodko

LK

Kierowniczka Centrum. Jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. Ukończyła psychotraumatologię ogólna i specjalistyczną, jest w trakcie szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Psychodynamicznego Instytutu im. Hanny Segal. Od ponad 12 lat związana z MOPS w Gdyni gdzie prowadzi konsultacje indywidualne, terapię, udziela wsparcia psychologicznego, pracuje interwencyjnie w środowisku oraz superwizuje pracowników zespołu ds. usamodzielnień. Z Centrum Terapii Depresji jest związana od początku jego powstania prowadząc konsultacje indywidualne oraz terapię dla osób z zaburzeniami afektywnymi.


Marta Kruszyńska-Mąka

LK

Marta Kruszyńska-Mąka jest psychologiem i psychoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą, młodymi dorosłymi i osobami dorosłymi w kryzysie psychicznym oraz tłumaczką literatury z zakresu psychoterapii, m.in. zagadnień związanych z załamaniem rozwojowym w okresie adolescencji, rozwoju osobowości i pracy z pacjentem trudnym. Współpracowała z gdyńskimi placówkami ochrony zdrowia psychicznego (OPITU, ZPS), a w Centrum Terapii Depresji od samego początku jego istnienia prowadzi konsultacje i terapię osób z zaburzeniami afektywnymi i głębokimi trudnościami w bliskich relacjach. Ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej, w tym nurcie pracuje i przygotowuje się do certyfikacji. Podczas zajęć „Konstruowanie przestrzeni pierwszego kontaktu” uczestnicy poznają psychoterapeutyczne modele rozumienia przyczyn zgłoszenia oraz filary przymierza terapeutycznego, a przede wszystkim - na podstawie winiet klinicznych - poddadzą namysłowi złożone zagadnienie czynników sprzyjających budowaniu z pacjentem bezpiecznej przestrzeni do myślenia zarówno o jego objawach i cierpieniu, jak i zasobach i potencjale rozwojowym (wsłuchiwanie się w pacjenta i podążanie z kliniczną intuicją vs realizowanie z góry założonego modelu prowadzenia konsultacji).


Beata Grzybek

LK

Beata Grzybek jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, ukończyła szereg szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, m.in. Czteroletnią Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Dwuletnie Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz inne szkolenia między innymi: Studia Podyplomowe „Wczesne wspomaganie rozwoju" (Uniwersytet Gdański), Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia (Warszawa), Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego w konwencji metody Gestalt w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie. Ma kilkunastoletnie doświadczenie pracy psychologicznej i klinicznej z dorosłymi i młodzieżą. Doświadczenie kliniczne nabyła pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (na Oddziale Dziecięco - Młodzieżowym), oraz stażu terapeutycznym na Oddziale Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w Starogardzie Gdańskim.


Marta Dziedzic

LK

Marta Dziedzic – jest psychologiem, psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Ukończyła szkolenie w nurcie integracyjnym, przygotowujące do zawodu psychoterapeuty w terapii indywidualnej, par i rodzin, oraz pierwszy stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie jest w trakcie szkolenia z psychotraumatologii praktycznej. Interesuje się problematyką traumy wczesnodziecięcej. Przeszła szkolenie z zakresu wsparcia i terapii osób z doświadczeniem straty dziecka w okresie prenatalnym i okołoporodowym. Współpracując z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami miejskimi tworzyła i prowadziła projekty, szkolenia i warsztaty dla studentów z zakresu środowiskowych form wsparcia społecznego oraz rozwoju osobistego i umiejętności interpersonalnych. Blisko 10 lat pracowała jako streetworker z dziećmi, młodzieżą i rodzinami, aktywizując, towarzysząc, wspierając, poznając potrzeby, by adekwatnie przyczyniać się do zmian społecznych w ich środowisku życia.


Bartosz Karcz

LK

Bartosz Karcz jest psychologiem, pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu SWPS, badaczem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej. Zajmuje się tematyką wspomagania i trudności w rozwoju człowieka na przestrzeni życia, prowadzi badania z zakresu mentalizacji, przywiązania, wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego, komunikacji w rodzinach i problematyką rozwoju okresu adolescencji. Współpracuje z Centrum Terapii Depresji w Gdyni, MOPS Gdynia, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na terenie Trójmiasta i okolic.


Urszula Atanasiu

LK

Pani Urszula Atanasiu jest psychologiem, psychoterapeutką. Ukończyła 5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie.


Sebastian Ogiejko

LK

Sebastian Ogiejko jest psychologiem, psychoterapeutą, ukończył czteroletnią szkołę psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i chorującymi psychicznie zdobywał pracując na oddziałach szpitalnych, w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz jako koordynator klubu samopomocy dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. Obecnie związany zawodowo z Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni. Od 2016 r. jest członkiem zespołu leczenia środowiskowego w poradni zdrowia psychicznego. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS oraz z organizacjami pozarządowymi.


Karolina Cysewska

LK

Pani Karolina Cysewska jest psycholożką i psychoterapeutką. Ukończyła 4,5-letni kurs psychoterapii przygotowujący do uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwie Psychiatrycznego. Pracuje w nurcie integracyjnym. Od kilku lat związana z systemem pomocy społecznej, w ramach którego pracuje z młodzieżą, dorosłymi i seniorami.


Katarzyna Przybylska

LK

Pani Katarzyna Przybylska jest psychologiem, psychoterapeutką. Ukończyła podyplomowe 4,5 letnie Szkolenie Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym i systemowym organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz szkolenia z obszaru psychoterapii i pomocy psychologicznej. Pani Katarzyna posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni, placówkami pomocy społecznej, zdrowia psychicznego oraz w prywatnym gabinecie. Pani Katarzyna przyjmuje w gabinecie przy Alei Zwycięstwa w Gdyni Orłowie.Specjaliści - psychologowie

Justyna Jakubowska

LK

Jest psychologiem, terapeutą oraz coachem. Od ponad dekady zawodowo pomaga ludziom w rozwoju i kryzysach emocjonalnych. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Rozwijała umiejętności psychoterapeutyczne odbywając staże w Centrum Terapii Depresji w Gdyni, Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale dziennym oraz Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Pracowała na stanowisku psychologa w formacji mundurowej. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w OTiEP w Sopocie oraz podstawowy kurs psychoterapii poznawczo – behawioralnej w CTPB w Warszawie. Posiada również międzynarodowy certyfikat coacha Institute of Leadership & Management, UK. Obecnie doskonali metody pomagania m.in. w problemach lękowo-depresyjnych, szkoląc się w kierunku uzyskania dyplomu psychoterapeuty ISTDP - Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.


Adrianna Janowicz

LK

Pani Adrianna Janowicz jest psychologiem i trenerką umiejętności społecznych. Ukończyła studia podyplomowe z psychologii klinicznej ze specjalizacją dotyczącą dzieci i młodzieży oraz cykl szkoleń w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od kilku lat związana z gdyńskim systemem pomocy i wsparcia rodzin specjalizując się w prowadzeniu warsztatów rozwijających umiejętności i kompetencje społeczne.Specjaliści - superwizorzy

dr Milena Gracka-Tomaszewska

Milena Gracka-Tomaszewska jest adiunktem w Katedrze Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny na Wydziale Psychologii UW. Jest terapeutą szkoleniowym i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Sekcji Psychoterapii Dorosłych oraz Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Pracuje z dorosłymi i dziećmi.


Katarzyna Janasiewicz-Nowak

LK

Psycholog, psychoterapeutka, psychotraumatolog. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Superwizuje instytucje publiczne: pracowników socjalnych, osoby prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze czy rodzinne domy dziecka.


Joanna Chmarzyńska

LK

certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna (certyfikat nr 143), superwizor i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (certyfikat nr 147); członek Polskiego Towarzystwa Psychotraumatogii; posiada przeszło 20 letnie doświadczenie kliniczne w leczeniu traum złożonych; uczy o specyfice pracy z konsekwencjami traumy studentów psychologii zdrowia na Gdańskiej Uczelni Medycznej, studentów Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii PTPP Trójmiasto; autorka wykładów i publikacji szczególnie z zakresu pracy z traumą złożoną, relacyjną oraz transgeneracyjną.


Magdalena Górska

LK

jest psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w poradniach i oddziałach dziennych, a także prowadząc prywatną praktykę
Współpracowali z nami

Magdalena Muzioł

Specjalista psychiatra


Emilia Wójcikowska

Pracownik socjalny, asystent rodzin.