Zespół Terapeutyczny

Poniżej przedstawiamy naszych specjalistów

Praca zespołowa

Jedną z głównych wartości Centrum jest wspólna, zespołowa praca specjalistów. Podczas cotygodniowych, cyklicznych spotkań członkowie zespołu dzielą się wiedzą i kompetencjami, by korzystać z całości dostępnych zasobów na rzecz pomocy pacjentom.


Zarząd Centrum

dr Lech Kalita

Psycholog, certyfikowany superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Autor publikacji z zakresu psychoterapii, tłumacz literatury specjalistycznej i superwizor instytucji publicznych.


dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

Psycholog i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Adiunkt w Zakładzie Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka licznych publikacji z zakresu psychoterapii.


Specjaliści - psychoterapeuci

Katarzyna Wołodko

Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej. Ukończyła psychotraumatologię ogólną i specjalistyczną oraz kurs z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej.


Marta Kruszyńska-Mąka

Psycholog i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej z nastolatkami i dorosłymi w publicznych placówkach specjalistycznych oraz gabinecie prywatnym.


Beata Grzybek

Psycholog i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy terapeutycznej w placówkach służby zdrowia. Dyplom ukończenia 4-letniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej.


Marta Dziedzic

Psycholog i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy w sektorze publicznym. Absolwentka 4-letniej szkoły psychoterapii atestowanej przez PTP


Bartosz Karcz

Psycholog, wykładowca Uniwersytetu SWPS, psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapii psychoanalitycznej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.


Urszula Atanasiu

Psycholog, psychoterapeutka z doświadczeniem pracy w służbie zdrowia i sektorze publicznym. Absolwentka 4-letniej szkoły psychoterapii atestowanej przez PTP


Sebastian Ogiejko

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończł 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz na stanowiskach kierowycznych w sektorze publicznym.Specjaliści - psychologowie

Justyna Jakubowska

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia. Doświadczenie pracy w różnych kontekstach organizacyjnych oraz staż psychoterapeutyczny.


Adrianna Janowicz

Psycholog, trener. Prowadząca liczne warsztaty i szkolenia dotyczące rozwoju kompetencji społecznychSpecjaliści - psychiatrzy

Magdalena Muzioł

Lekarz psychiatra z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy klinicznej w oddziale zamkniętym, dziennym i w poradni zdrowia psychicznego. Ukończyła kurs przygotowujący do certyfikatu psychoterapeuty.Specjaliści - pracownicy socjalni

Emilia Wójcikowska

Specjalistka pracy socjalnej z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy środowiskowej. Dwukrotnie wyróżniona za działania na rzecz rodzin wielodzietnych oraz integrowania środowiska lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.Specjaliści - superwizorzy

dr Milena Gracka-Tomaszewska

Psychoanalityczka PTPa/IPA, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz konsultant Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


Katarzyna Janasiewicz-Nowak

Psycholog, psychoterapeutka, psychotraumatolog. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Superwizuje instytucje publiczne: pracowników socjalnych, osoby prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze czy rodzinne domy dziecka.