Terapia On-Line

Kilka informacji na temat korzystania z terapii zdalnej

Terapia zdalna

W okresie pandemii

Reagując na zagrożenia zdrowotne związane z epidemią Covid-19 Centrum Terapii Depresji wprowadziło możliwość elastycznej pracy zdalnej. Zgodnie z rządowymi i międzynarodowymi rekomendacjami pracujemy w bezpośrednim kontakcie tam, gdzie pacjent wymaga tego typu kontaktu, natomiast przechodzimy na pracę zdalną w okolicznościach, w których jest to możliwe. Formułę kontaktu pacjent ustala bezpośrednio z teraputą.

W przypadku potrzeby wprowadzenia zdalnej formy kontaktu już od pierwszego spotkania, należy zaznaczyć to wyraźnie w rozmowie z rejestracją - wówczas terapeuta moża nawiązać kontakt telefoniczny i ustalić techniczne szczegóły spotkania.


Poza okresem pandemii

W wyjątkowych okolicznościach specjaliści Centrum oferują terapię zdalną także poza okresem pandemii, jednak nie jest to preferowana przez nas metoda pracy. Zdarza się nam pracować w ten sposób na przykład podczas długiego pobytu pacjenta za granicą bez możliwości kontaktu z terapeutą w miejscu zamieszkania, przy częstych wyjazdach lub pracy kontraktowej (wówczas sesje zdalne realizowane są okresowo, na czas pobytu poza stałym miejscem zamieszkania). Każdorazowo taka sytuacja wymaga omówienia z terapeutą.

Narzędzia

Realizując pomoc on-line preferujemy komunikator Zoom, ale możliwe jest połączenie także za pomocą inych dostępnych platform (np. Skype, Messenger, itp). Od pacjenta oczekujemy zapewnienia sobie prywatnego, bezpiecznego miejsca do rozmowy bez udziału osób trzecich.